header banner
Default

Als je 5 jaar geleden 100 euro Dogecoin kocht, was je nu zo rijk - BLOX | Nieuws


Dogecoin heeft vanaf eind 2020 de harten van menig investeerder gestolen. Het gebeurt niet vaak dat je geld kan verdienen en tegelijkertijd je investering wil vertroetelen. In dit artikel kijken we naar wat een investering in Doge van 100 euro 5 jaar geleden zou hebben gedaan.

Koers Doge wispelturig

VIDEO:

Maar eerst een blik op de koers van Doge. Lange tijd was de cryptomunt niet zo bijster veel waard en was het vooral een grappig muntje om mee te spelen.

Zo werden er veel grapjes uitgehaald, want je kon voor een paar euro iemand Dogecoin miljonair maken.

Hadden de ontvangers die Dogecoin maar gehouden.

Wat als je Dogecoin vijf jaar geleden kocht?

VIDEO:

Als je vijf jaar geleden in maart 2018 voor 100 euro aan Dogecoin had gekocht, zou je het volgende aantal Dogecoin hebben gekregen:

100 euro / 0,00245 euro per Dogecoin = 40.816,33 Dogecoin (afgerond tot de dichtstbijzijnde honderdste).

Op dit moment is elke Dogecoin 0,07122006 euro waard. Dus de waarde van je investering is nu:

40.816,33 Dogecoins x 0,07122006 euro per Dogecoin = 2.907,29 euro.

Dus als je vijf jaar geleden 100 euro in Dogecoin had geïnvesteerd, zou je investering nu ongeveer 2.907,29 euro waard zijn.

Doge verkocht op hoogste waarde ooit

VIDEO:

Maar wat als je de markt echt goed kon timen en op het hoogtepunt verkocht? De hoogste waarde voor Doge ooit werd in mei 2021 behaald.

We houden dezelfde berekening aan als hierboven, in maart 2018 kocht je voor 100 euro 40.816,33 Dogecoin.

Vervolgens kunnen we het bedrag berekenen dat deze investering waard was in mei 2021, door het aantal Dogecoins te vermenigvuldigen met de prijs per Dogecoin op dat moment:

40.816,33 Dogecoins x 0,56 euro per Dogecoin = 22.898,23 euro.

Kocht je vijf jaar geleden voor 100 euro Dogecoin, dan zou deze investering in mei 2021 ongeveer 22.898,23 euro waard zijn geweest.

Much wow.

Investeren als niemand gelooft

VIDEO:

Welk punt willen we maken met deze informatie? Het loont om in de bearmarkt kleine bedragen te investeren. Als niemand interesse heeft in een bepaalde crypto en de koers historisch gezien laag staat, dan kan het lonen om te gokken op een flinke koerswinst in de bullmarkt.

Tegelijkertijd is het ook niet meer dan dat, een gok. Je had net zo goed die volledige 100 euro kwijt kunnen raken, als Elon Musk niet zo actief tweette over Doge.

Sources


Article information

Author: Steven Jones

Last Updated: 1704586561

Views: 946

Rating: 4.1 / 5 (119 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Steven Jones

Birthday: 2011-12-31

Address: 78666 Megan Mill Suite 196, North Mark, NM 20849

Phone: +4786445468143554

Job: Taxi Driver

Hobby: Coin Collecting, Amateur Radio, Metalworking, Role-Playing Games, Playing Chess, Card Games, Whiskey Distilling

Introduction: My name is Steven Jones, I am a vivid, important, Determined, transparent, esteemed, frank, skilled person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.