header banner
Default

Diyanet: Altın veresiye vermek caiz değildir


Güncelleme Tarihi:

Diyanet: Veresiye altın caiz değil

Meltem ÖZGENÇ / ANKARA

Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2015 21:38

DİYANET İşleri Başkanlığı, altın satışının peşin yapılması gerektiğini aksi halde faize gireceğini açıkladı.

VIDEO: Bankalarda Altın Hesabı İşletmek Caiz mi?
DiyanetTV

Başkanlık, bu nedenle de kredi kartı ile satış yaparken, altın bedelinin satıcının hesabına aynı gün geçmesi gerektiğini aksi halde caiz olmadığını bildirdi. Başkanlığın “Kredi kartı ile altın satışı caiz midir?” sorusuna verdiği yanıtta şunlar kaydedildi: “Altın, gümüş, döviz, lira gibi para cinsinden olan şeylerin birbirleriyle değiştirilmesine sarf denir. Sarf akdinde bedellerin peşin olması gerekir. Aksi takdirde yani, bedellerden birinin veresiye olması halinde yapılan işlem faize (nesie ribasına) dönüşür. Buna göre altının, vade farkı uygulanmasa bile veresiye olarak satılması faiz olacağından caiz değildir. Altının kredi kartıyla satışı konusunda farklı görüşler ileri sürülebilir. Kart sahibi olan kurumun (bankanın), kredi kartı ile yapılan satıştan doğan borcu, anında peşin olarak kuyumcunun hesabına yatırması halinde, yapılan alış-verişin sahih olacağı, dolayısıyla burada nesie (veresiye) ribasının söz konusu olmayacağı söylenebilir. Altın bedelinin anında satıcının hesabına geçilmeyip daha sonra ödenmesi durumunda yukarda belirtilen, sarf akdi şartına riayet edilmediği ve altının para ile veresiye satışı söz konusu olduğu için caiz olmaz.”

BAKMADAN GEÇME!

VIDEO: Bankada altın hesabı açtırmak caiz midir? - Mehmet Kapukaya
DiyanetTV

Sources


Article information

Author: Ryan Williams

Last Updated: 1704351481

Views: 1399

Rating: 3.9 / 5 (91 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ryan Williams

Birthday: 2002-06-13

Address: 568 Howe Oval Suite 063, Dennisfort, NY 37063

Phone: +3802922836192145

Job: Article Writer

Hobby: Ice Skating, Playing Chess, Aquarium Keeping, Cycling, Coffee Roasting, Skydiving, Sculpting

Introduction: My name is Ryan Williams, I am a resolved, unswerving, accomplished, treasured, clever, transparent, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.